Efter felsökning eller reperation skall systemet trycktestas och vacumsugas .

Sedan fyller vi ac systemet med rätt mängd köldmedel och olja samt spårmedel.

Därefter kollar vi så att systemet är tätt och kör igång det samt att alla värden kontrolleras. 

Omfyllning inkl spårmedel och olja.