Om din ac inte fungerar så startar vi med denna felsökning .(max 30minuter )

Sedan kommer vi överens om vad som skall göras och vad det kommer att kosta.

Vid svårare fel eller mer omfattande som kräver längre tid tillkommer timtaxa.

Felsökning ac.